Astım - Bronşit

Astım - Bronşit

İnsanların hava yolları ev tozları, akarlar, çiçek tozları, küfler, hayvan tüyleri, sigara dumanı, parfüm, hava kirliliği, sıcak ve soğuk hava değişimi, enfeksiyonlar gibi alerjenlere karşı duyarlı hale gelirse, bu alerjen maddelerle tekrar karşılaştığında mukozada ödem oluşur ve yapışkan bir madde olan mukus salgılanır. Bronşial adalede ise spazm gelişir. Daralan solunum yolları nedeniyle, solunan havanın dışarı çıkışı zorlaşır ve soluk verme süresi uzar. Islık sesi gibi ses duyulur. Hava yollarının daralması nedeniyle nefes darlığı ile karakterize hastalık ortaya çıkar. Hastalık krizler halinde görülür. Kriz esnasında nefes darlığı, hırıltılı solunum, öksürük, balgam çıkarma gibi şikâyetler vardır.

Astımda birinci neden alerjik maddelerdir.

Yatakta insan deri döküntüleri ile beslenen akarlar en sık görülen alerjendir. Ancak çoğu zaman alerjen maddeler saptanamaz.

İkinci neden ise, gizli gıda intoleransları nedeniyle, immün sistemin yetersiz hale gelmesidir.

Tanı: Fizik muayene, solunum fonksiyon testleri, akciğer radyogramı, CT, balgam kültürü, sedimantasyon ve hemogram yardımıyla konur. Alerji testleri faydalı olabilir.

Tedavi: Kriz anında bronşial spazmı çözmek için aminocardol amp. İV, parasempatik aktiviteyi azaltmak için atropin, sempatik aktiviteyi artırmak için efedrin, adrenalin ve immün sistemi desteklemek için cortison kullanılır.

İdeal tedavide; 

  • *Öncelikle test yapılarak alerjen maddeler tespit edilmelidir. 
  • *Daha sonra alerjen maddelerden (Ev tozları, çevresel kirlilik vb. numunelerinden) yapılan karışım kullanılarak, vücuttaki alerjen madde atıkları ve etkileri temizlenmelidir.
  • *Yapılan test sonucuna göre gıda intoleransına neden olan temel alerjen tespit edilmelidir. Gıda diyetten çıkarılmalıdır. Bu gıdaların vücutta immün sistem üzerinde oluşturduğu zararlı etkiler yok edilmelidir. 
  • *Hastanın herhangi bir ilaç kullanımına gerek duymadan yaşamını devam ettirmesi hedeflenmelidir.