Bağırsak Gazları ve Kabızlık

Bağırsak Gazları ve Kabızlık


Normalde kalın bağırsakta bulunan çürüme yapan (putrefaktif) bakteriler artar ve ince bağırsağa geçerse, sindirim bozulur, gaz oluşur. Amonyak üretimi artar. Artan amonyak İnce bağırsağın asit olan mukoza yüzeyini (pH5-6 arası) alkali hale dönüştürür. Bu da ince bağırsak ve kalın bağırsak kaslarında felce-paraliziye neden olur. İnatçı kabızlık gelişir.

İnce bağırsak mukozasının geçirgenliğinin artması sonucu, normalde emilmemesi gereken bir çok alerjen madde kana geçer. Bunun sonucunda alerjik hastalıklar, romatizmal eklem ağrıları, deride egzema, sedef, beyinde depresyon (serotinin-mutluluk hormonu- üretimi azaldığı için) ve migren (Baş ağrısı) görülebilir.

Kalın bağırsakta amonyak üretimi artarsa, kolon pH alkali olur, düz kaslarda paralizi ( kalın bağırsak kaslarında felç) gelişir ve inatçı kabızlık oluşur. Yavaşlamış dışkı transit süresi sayısız karsinojen maddenin oluşmasına ve bunların beden tarafından tekrar emilmesine neden olur. Sonuçta oto-intoksikasyona ve kolon kanserine neden olabilir.

Amonyak özellikle karaciğer için toksiktir. Karaciğerin başa çıkamadığı durumlarda,fazla amonyak beyne gider. Buna “hepato-serebral sendrom” adı verilir. Yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü ve ilgi eksikliği gibi belirtilere neden olur.

Bunama-Alzeirmer hastaları hızla artmaktadır. Buna çoğunlukla beyinde amonyak birikimi ile eşzamanlı olarak arginin eksikliği neden olmaktadır. Amonyak karaciğerde ve beyinde toksik etkilidir. Beyinde amonyak birikmesi ile arginin eksilir ve bunama ortaya çıkar.

Çürüme yapan bakteriler safra ile birleşirse, metilkolanterin gibi , kolonda kanser yapan maddeler gelişir.

Bütün bu nedenlerden dolayı mutlaka bağırsak gazları ve konstipasyonun nedenleri belirlenmeli ve tedavi edilmelidir.

İdeal bir tedavi için; 

*Tanı ve tedavi aşamasında, öncelikle ince ve kalın bağırsaktaki zararlı bakterileri ve bağırsak mukozasının geçirgenliğini bozan faktörler tespit edilmelidir.

*Çıkan sonuçlara göre, zararlı bakterileri yok eden, geçirgenliği bozulmuş bağırsak mukozasını normale döndüren, neticede gaz oluşumunu ve kabızlığı yok eden sonuç alıcı tedaviler uygulanmalıdır.