Epilepsi - (Sara)

Epilepsi - (Sara)


Beyinde,  sinir hücrelerinde Ekstitatör (Uyarıcı) sistemin aktivitesinin artması ve inhibitör (Uyutucu) sistemin aktivitesinin azalması sonucu anormal aşırı elektriksel deşarjlar oluşur. Boşalan elektrik, bilinç kaybı ve bütün kaslarda kasılmalara neden olur. Bu sırada genellikle gözler yukarı kayar ve morarma görülebilir. Solunum durur. Tükrükte artma veya köpüklenme görülebilir. Dişlerini kuvvetle sıkar, dilini ısırabilir. Bu belirtilere sara nöbeti denir.

Travma, enfeksiyonlar, tümörler, beyin içi kanamalar, zehirlenmeler, damar hastalıkları vb. birçok neden epilepsiye neden olabilir.

Hastalığın oluş mekanizmasındaki en önemli faktör Glutamat ve GABA isimli nörotransmitterler arasındaki dengenin bozulmasıdır. Glutamat artar, GABA azalır. 

Bu iki sistem arasında denge olması gerekir.

Tedavide genellikle GABA’ yı artırıcı ilaçlar verilir. İlaçlara rağmen hasta nöbet geçirebilir. Hastadan bu ilaçları ömür boyu kullanması istenir. 

İdeal tedavi; Beyinde aşırı glutamat üretimine neden olan bozukluğun kalıcı olarak giderilmesi ve sonucunda hastanın ömür boyu ilaç kullanımından kurtulmasını sağlayan tedavidir.