Hashimato Tiroid

Hashimato Tiroid

Tiroid hormonları vücudun hemen her hücresinde bulunurlar ve asıl görevleri hücrenin çalışma hızını kontrol etmektir. Hücrenin normal çalışması, büyümesi, çoğalması tiroid hormonları tarafından kontrol edilir. Buna bağlı olarak vücut ısısı ve metabolizmanın hızı da tiroid hormonları tarafından ayarlanır. Kalp hızının artışı, enerji yapımı ve yakılması, düşünce hızının arttırılması, barsak hareketlerinin hızı, susuzluk, idrar yapma, iyi huylu kolesterolü artırması, kanser ve enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemimizin çalışması, kötü huylu kolesterolün düşmesi, diastolik kan basıncını ayarlanması, ödem miktarını ayarlanması da tiroid bezinin diğer görevleridir.

Tiroid bezi bütün bu önemli görevleri nedeniyle vazgeçilmez bir bezdir. Tiroid bezini kontrol eden TSH hormonu hipofiz bezinden salgılanır. Bunu ise hipotalamustan salgılanan TRH kontrol eder. TRH, tiroid ile birlikte prolaktin hormonu salgısını da kontrol eder. Bu nedenle tiroid bezinin az çalıştığı hipotiroidi durumlarında TSH ve TRH hormon seviyeleri artar. Buda prolaktin seviyesinde artmaya neden olur. Fazla prolaktin ise vücudu ağrılara karşı hassas hale getirir.

Ateşli hastalıklar, ağır hastalıklar, beslenme bozuklukları, stres gibi durumlarda vücut enerji tasarrufu yapmak zorundadır ve bunu kandaki tiroid hormonu seviyesini azaltarak yapar. Tiroid hormonlarının azalması vücut işlevlerinin, yani metabolizmanın, olay devam ettiği sürece yavaşlamasına neden olur.

Tiroid hormonlarından hücrelerin içine giren T3 hormonudur. Bu da T4 hormonundan yapılır.

Bazı hastalıklar  tiroid hormonu olan T4’ün T3 e dönmesini durdurur veya azaltılarak vücudumuzdaki fonksiyonlarının azalmasına neden olur.

Hipotiriodinin tedavisinde T3 ve T4 hormonları, hipertirodinin tedavisinde ise tiroid hormonlarının yapımını azaltan Propicil vb. ilaçlar kullanılır.

Bazen vücudun bağışıklık sistemi tiroid dokusunu yabancı madde gibi algılar ve saldırarak hasara uğratır. Adeta tiroid dokusunu yer, bitirir. Böyle durumlarda Anti-TPO testi çok yüksek çıkar. Buna hashimato tiroiditi hastalığı denir. Yavaş yavaş tiroid bezi yok olur.

Hashimatotirioditi  hastalığının yaygın olarak kullanılan bir tedavisi yoktur.

Hastalık tiroid dokusunda birikmiş immünkompleks moleküllerinin tiroid bezini yabancı madde gibi göstermesii nedeniyle olur. Bu immün kompleks birikimi belirli bir seviyeye gelince bağışıklık sistemi hücreleri tiroid bezi dokusunun yabancı madde gibi algılar ve saldırarak bezi hasara uğratırlar. Sonuçta bez hacmi azaldıkça hipotiroidi bulguları ortaya çıkar. Tedavi olmaz ise bir süre sonra ortada tiroid bezi kalmaz

İdeal bir tedavi;

  • * Tiroid bezinde birikmiş immün kompleks molleküllerini yok etmeli,
  • *Yeni immün kompleks oluşumunu durdurmalı ,
  • *Bunun sonucunda tiroid bezi hasarını ortadan kaldırmalıdır.