Kronik Böbrek Yetmezliği

Kronik Böbrek Yetmezliği

Böbrekler yaşamın devamı için gerekli en önemli organlardan biridir. Çünkü ;

*Vücudun su dengesini sağlarlar. Atılamayan fazla su bacaklarda şişliğe ve akciğerde birikerek nefes darlığına neden olur.

*Protein türü besinlerin kullanılması esnasında ortaya çıkan zararlı atıklar; Üre, ürik asit, kreatinin, ilaç ve toksinlerin idrar yoluyla atılmasını sağlarlar.

*Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Klor gibi yaşamın devamı için gerekli elektrolitlerin dengesini sağlar. Kan tahlili ile ölçülürler.

*Vücudun asit - baz dengesini düzenler. Kanda Bicarbonat seviyesi ile ölçülür.

*Kan basıncı – Tansiyonu ayarlarlar,

*Eritropoetin hormonu üreterek kan yapımını - alyuvarların üretimini sağlarlar. Böbrekler idrarı süzme işlemini, böbrek kapsülünün hemen altında yerleşmiş ve glomerul adı
verilen bölümde yaparlar. Kronik böbrek yetmezliği hastalığının en önemli ve yaygın nedeni ise vücut bağışıklık sisteminin glomerullere saldırarak hasara uğratmasıdır. Sonuç olarak böbrekler idrarı süzemez!! Buna otoimmun böbrek hastalığı denir.

Otoimmun böbrek hastalığının gelişmesinin nedeni ise;

Çocukluk çağında sık sık geçirilen bademcik iltihapları sonucu vücuttan atılamayıp biriken virüs kalıntılarının, genetik yapısı değiştirilmiş süt ve buğday ürünlerin yenilmesi ile ortaya çıkan IgG, IgM, IgA antikorları ile birleşerek İmmun kompleks proteinini oluşturmasıdır. İmmun kompleksin biriktiği glomerul duvarını vücut bağışıklık sistemi yabancı madde olarak algılar ve zarar verir.

İdeal tedavi nasıl olmalıdır;
*Glomerul duvarında biriken immun kompleksi yok etmelidir.
*Yeniden immun kompleks oluşumu engellemelidir.
*Hasar görmüş glomerulleri onararak böbreğin çalışmasını sağlamalıdır.