LENF ÖDEM

LENF ÖDEM

İnsan vücudundaki bütün hücreler birbirinden bağımsızdır. Bütün organ hücrelerinin etrafında, besinlerin hücreye ulaştığı, hücrede oluşan toksik maddelerin atıldığı ve hücrelerarası bilgi iletişimin yapıldığı bir transitalan vardır. Bu alandaki iletişim bozukluğu hastalıkların kronik olmasına neden olur. Transit alanda arter, ven, lenf damar uçları, sinir uçları, fibrositler, bağışıklık hücreleri, su ve mineraller bulunur.

Bu alanda oluşan toksik maddeler, su, proteinler ve mikroorganizmalar lenfositler tarafından tutularak lenf damarlarına aktarılır. Lenf damarları lenf bezlerinde filtre olurlar ve birbirleriyle ağlar yaparak sonunda en büyük toplardamar olan Vena Cava' ya dökülür. Böylece sistemik kan dolaşımına katılmış olur. Lenf sistemi vücudun savunma ve bağışıklık sistemini bir parçasıdır.

Lenf yollarındaki lenf bezleri tedavi amacı (meme CA operasyonu vb.) ile çıkarılırsa ve/veya bu yollar radyoterapi ve kemoterapi tarafından etkilenirse, lenf sıvısı drenajı bozulur. Lenf damarları boyunca ve tıkanıklığın oluştuğu daha uzaktaki ciltaltı dokuların gevşek olduğu yerlerde, lenf ödem ismi verilen şişlikler oluşur. Başlangıçta mekanik olarak basınç artışına bağlı yavaş yavaş gelişen bu süreç, zaman geçtikçe, ödem oluşan alanlarda hücreler arası bilgi iletişiminin bozulması ile kalıcı hale dönüşür. Daha ileri süreçlerde ise fibrotik dokular oluşarak geri dönüşü olmayan bir noktaya gelebilir.

Tedavide bilinen yöntemler, lenf akımını engelleyen lezyonları cerrahi olarak düzeltmek, masaj gibi yöntemlerle mekanik olarak bası yaparak lenf akımını artırmaya yöneliktir. Bu yöntemlerin başarı oranı düşüktür.

Vücutta değişik sebeplerle oluşan (meme kanseri ameliyatı sonrası kolda oluşan şişlikler, künt travma, enfeksiyon, lenfanjit, cerrahi girişim vb.) ve 3 ay gibi uzun süre kalan ödemlerde, ödemi oluşturan nedenler ortadan kalktığı halde, ödem bilgisi, ödemli bölgedeki dokularda hücre DNA sarmalında ve sıvılarda hafızalanmaktadır.

Bu hafızalanmış bilgi yok edilmeden hiç bir yöntem bu ödemleri çözememektedir.

İdeal Tedavide;

Ödemli bölgeye uygulanan biofeedback, ödem oluşan alanlardaki lenf sıvısı akımını engelleyen fizyopatolojik bilgilerin yok edilmesini sağlamaktadır. Böylece normal fizyolojik mekanizmalar çalışır ve ödemler kalıcı olarak tedavi edilir.