Multipl Skleroz (MS)

Multipl Skleroz (MS)


MS beyin ve omurilikte bulunan sinir hücrelerinin çevresinde bulunan  myelin kılıfın, vücudun kendi bağışıklık sistemi tarafından yabancı madde gibi görülüp hasara uğratılması ile ortaya çıkan otoimmün bir hastalıktır.  

Myelin kılıf, sinir hücrelerinin dışını kaplayan ve sinir içinde elektiriksel sinyallerin geçmesini sağlayan bir izolasyon maddesidir. Aynı elektirik ileten bir kablonun dışındaki plastik kılıf gibi  yalıtım malzemesi görevi yapar.  Myelin kılıf  hasara uğrarsa, sinyaller geçemez, kısa devreler oluşur ve buna bağlı olarak hastalık belirtileri ortaya çıkar. Beynin görme, konuşma, yürüme gibi fonksiyonlar üzerindeki kontrol kabiliyeti bozulur.

Görme  bozukluğu, çift görme, gözün irade dışı hareketi, dilde peltekleşme gibi konuşma bozuklukları, aşırı halsizlik veya kendini alışılmamış biçimde yorgun hissetme, sendeleme veya denge kaybı, ayakların belirgin bir şekilde sürüklenmesi, ellerin titremesi, uyuşma ve karıncalaşma hissi, spastisite veya kas sertleşmesi, cinsel işlev sorunları, ısıya hassasiyet, mesane ve kalın barsak kontrolunun kaybı (altına kaçırma), vücudun herhangi bir bölgesinin kısmen veya tamamen felç olması gibi belirtiler ortaya çıkar. Kısa süreli bellek sorunları, muhakeme problemleri oluşur. 

Multipl skleroza tamamen spesifik herhangi bir laboratuvar testi yoktur. En yararlı test beyin omurilik sıvısında (BOS) immünoglobülin G (IgG) üretimini ölçmektir. MR’da hasarı görüntelemek için yararlı olabilir.

Yaygın olarak yapılan tedaviler, bağışıklık sisteminin çalışmasını engelleyen , kortizon, interferon, natalizumab vb. ilaçlardır. Bu tedavilerin etkisi sınırlıdır. Çünkü hastalığın nedenini ortadan kaldırmaz.

İdeal tedavi;

  • *Myelin kılıfta birikerek buranın yabancı madde gibi işaretlenmesine neden olan immün kompleks molleküllerin yok eden,
  • *Tekrar immun kompleks oluşumunu önleyen, 
  • *Son aşamada ise myelin kılıfta oluşan hasarı gideren tedavidir.