Parkinson

Parkinson


Parkinson hastalığı, beyinde ilerleyici ve geri dönüşümsüz kronik bir hastalıktır. Dopamin üreten sinir hücrelerinin harabiyeti sonucu, dopaminin  azalması ve asetilkolin artması ile belirtiler ortaya çıkar.

İsteğe bağlı hareketlerde ve yürümede güçlük, yavaşlama ve donukluk, el, ayak, baş ve çenede kontrol edilemeyen titremeler ortaya çıkar. 

Beyin fonksiyonlarında yavaşlama, unutkanlık, depresyon ve ağrılar oluşabilir. Kabızlık, sık idrara çıkma gelişebilir.

Travma, enfeksiyon, zehirlenmeler, çevresel toksinler, ilaçlar, genetik faktörler parkinsona neden olabilir. 

Yaygın uygulanan tedavilerde  ilaçlarla beyindeki dopamin eksikliği giderilmeye ve asetilkolin fazlalığı azaltılmaya çalışılır. İlaçlar kalıcı iyileşme sağlamaz. Kullanıldığı sürece belirtileri hafifletir.

İdeal tedavi;

Dopamin üreten sinir hücrelerindeki hasarın giderilmesini ve beyinde birikmiş çevresel toksinlerin temizlemesini, bunun sonucunda hastalık belirtilerinin kalıcı olarak yok olmasını sağlayan tedavidir..