Sedef - Egzama

Sedef - Egzama


İnsan vücudunda, vücuda giren yabancı maddeleri ve proteinleri yok etmek bağışıklık sisteminin görevidir. Sedef hastalığında, bağışıklık sistemi hücreleri derinin en üst tabakasını yabancı madde olarak algılar ve hasara uğratır. Bağışıklık sisteminin vücudun kendi derisini yanlışlıkla yabancı madde olarak algılanmasının nedeni, aşılar veya geçirilmiş hastalıklar sonucu antijen özelliği taşıyan maddelerin derialtında birikmesi ve kanda bu antijenlere yapışan antikorların varlığıdır. Kandaki antikorlar ise incebağırsak duvarının geçirgenliğinin artması (yani elek deliklerinin genişlemesi gibi düşünebiliriz) sonucu vücut için zararlı proteinlerin kana geçmesi ile oluşur. Deride antijen antikor birleşmesi sonucu oluşan kompleks, deriyi bağışıklık sistemi için yanlış hedef olarak gösterir ve derinin hasara uğramasına neden olur.

Hasara uğrayan derinin üst tabakası hızla yenilenmeye başlar. Normalde 1 ayda yenilenen üst tabaka, sedef hastalığında 3-4 günde yenilenir, bunun sonucunda pullanma oluşur.

Yaygın olarak yapılan tedaviler, deriye yüzeyel kremlerin sürülmesi, ışık tedavileri veya bağışıklık sisteminin çalışmasını baskılayan tedaviler şeklindedir. Ancak uygulanan bu tedaviler nedene yönelik olmadığı için geçici ve kısmi yarar sağlarlar.

İdeal tedavi; Derinin yanlış hedef seçilmesinin sebeplerini tespit etmeli ve ortadan kaldırılmasını sağlamalıdır. Her kişiye özel tedavi programı yapılmalıdır.

EGZAMA

Egzamada da benzer mekanizma vardır. Deride pullanma yerine yara şeklinde lezyonlar görülür.

Farklı olarak yabancı madde etkisi lokal temas ile de olabilir.