Şizofreni

Şizofreni


Şizofreni beynin gelişimsel bozukluğudur. Oluşumunda hem kalıtsal hem de çevresel toksinlerin rol oynadığı kompleks bir hastalıktır. Tek bir nedeni yoktur. Çeşitli faktörlerin bir araya gelmesi ile oluşur. 

Beynin %95‘i yağ dokusundan oluşur. Çevresel toksinler beyin yağ dokusunda biriktikten sonra doğal yollardan atılmaları 36 yıl sürer. Bu nedenle beyin ve sinir sistemi çevresel toksinler tarafından çok etkilenir. Beyinde dopamin reseptörlerinin çevresel toksinler tarafından bloke edilmesi beynin sürekli olarak dopamin üretmesini sağlar. Bunun sonucunda beyinde dopamin aktivitesi artar. Yine çevresel toksinler NMDA reseptörlerini bloke ederler ve sonucunda mikroglial hücrelerde glutamat üretimini artırırlar. Bunun sonucunda sinir hücreleri arasında iletişim bozulur, hiperaktivite ve saldırgan davranış bozuklukları ortaya çıkar.

Kısacası şizofreni beyinde dopamin ve glutamat dengesinin bozulması ile ortaya çıkan bilgi işleme bozukluğu ve bunun sonucu ortaya çıkan davranış bozukluğudur.

Şizofreniye kalıtımsalolarak yatkın kişilerde ise bazı durumlar şizofreni atakları oluşturur.

*LSD, kokain, ekstazi, amfetaminlerin kullanımı,

*Bonzai, gibi halüsinojen maddelerin kullanımı, 

*Concerta ve Ritalin gibi DEHB tedavisinde kullanılan ilaçların etken maddesi olan Methylphenidate, aşırı doz kullanımı veya doktor kontrolü dışında kullanımı ile şizofreniye zemin hazırlamaktadır.

*Hamilelikteki travmalar ve komplikasyonlar,

*Duygusal anlamda etkileyebilecek olaylar, (kazalar, kayıplar)

*Evlilik, hamilelik dönemi stres, travma ya da aşırı derecede mutlu edebilecek olaylar,

Şizofreniye zemin hazırlamaktadır.

Yaygın olarak kullanılan ilaç tedavileri dopaminin etkisini azaltmaya, GABA etkisini artırmaya yöneliktir. Ancak bu ilaçlar kullanıldığı sürece faydalı olur. Hasta ilacı bıraktığı anda şikayetler tekrar başlar.

İdeal bir tedavi;

  • *Beyinden çevresel toksinlerin hızlı bir şekilde temizlenmesini sağlamalı, 
  • *Bunun sonucunda dopamin ve glutamat üretim fazlalığını  kalıcı olarak gidermelidir.
  • * Beyinde hastalık döneminde oluşan hasarları  ise tamir etmelidir.