Yaşlanmak

Yaşlanmak


Anti aging = Yaşlanmayı önleyici tıp demektir. 

Yaşlanmak, hücrelerin faaliyetleri sonucunda, içinde oluşan atık maddeleri dışarı atılma kabiliyetinin azalmasıdır. 

Bu ise hücre içi aktivitenin yanı sıra, hücrelerarası alandaki (transit alandaki)  koşullara bağlıdır.

Hücre içi aktiviteyi etkileyen en önemli faktörler ise beslenme, hormonlar ve bedensel egsersizdir.

Transit alandaki akışkanlığı bozan, hücrenin beslenme ve atık maddeleri atma ihtiyacını engelleyen en önemli 4 faktör şunlardır. 

  • 1) Transit alanın asiditesi, (pH)
  • 2) Transit alanda biriken ağır metaller (Kurşun, civa, kadminyum)
  • 3) Transit alanda biriken çevresel toksinler ki bunlar hormonların üretimini bozar.
  • 4) Tedavi amacıyla gereğinden fazla kullanılan ilaçlar.

İşte yaşlanmaya bağlı hastalıkların erken tanısı, önlenmesi, fonksiyon bozukluklarının düzeltilmesi ve geriye döndürülmesi, vücutla uyumlu besin maddelerinin seçimi, hormonların seviyesi ve transit alanı bozan faktörlerin doğru ve güvenilir olarak ölçülmesine bağlıdır. 

Vücutla uyumlu besinlerin seçimi sağlıklı kişilerde ince bağırsakta bulunan M hücre sistemi tarafından yapılır. 

İnce bağırsak vücudun en büyük bağışıklık organı olup, M hücre sisteminin bozulması sonucu vücutla uyumsuz besinler kana geçer, çok sayıda hastalığa neden olur.

35 yaşından sonra kadın ve erkekte bütün hormonlar azalırken, sadece bizi yaşlandıran yıkım hormonu kortisol ve bizi şeker hastası yapan insilün hormonu artar.                                                                                                                                                      Ayrıca bunların dışında östrojen/Progesteron hormonları arasındaki denge bozulur. Bu kadınlarda meme kanseri, memede kistler, yumurtalık kistleri ve kanseri, rahim kanseri, erkekte ise prostat büyümesi ve prostat kanseri ve meme kanserine neden olur.

İdeal tedavide; Temel amaç hormon seviyelerini ve dengesini 30-35 yaş aralığı seviyelerinde tutmak, eksilen hormonların yerine aynısını doğal yollardan koymak, doğru beslenmeyi sağlayarak transit alanın akışkanlığını sağlamak ve böylece yaşlanmayı geciktirmek, yaşam süresini uzatmak olmalıdır.